Nå blir det nattarbeid og støy langs Rolvsøyveien

NATTARBEID: Fylkesvei 109 skal bli ny, men først må grunnforholdene sjekkes.

NATTARBEID: Fylkesvei 109 skal bli ny, men først må grunnforholdene sjekkes. Foto:

Ett felt blir stengt, og naboene må regne med litt støy når veivesenet skal måle grunnforholdene på Rolvsøyveien.

DEL

Det er i forbindelse med utvidelsen av fylkesvei 109 at grunnforholdene må kartlegges. Dette er en del av Bypakke Nedre Glomma, og hensikten med veibyggingen her er først og fremst å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk, syklister og gående.

– Grunnboringene skal utføres om natten i løpet av uke 18 og 19, og muligens uke 20. Arbeidet skjer mellom klokken 00:30 og 05:30 for å være minst mulig til hinder for trafikken. Et kjørefelt stenges, og det blir manuell dirigering av trafikken forbi steder, skriver Statens vegvesen i et informasjonsbrev.

Trenger kunnskap

Arbeidene foregår fra et beltegående kjøretøy, og vil medføre noe støy. I denne omgang skal grunnforholdene mellom rundkjøringen ved Østfoldhallen og Solheim undersøkes.

– For å kartlegge mulige løsninger trenger vi kunnskap om grunnforholdene, blant annet massenes tykkelse, sammensetting, egenskaper og dybde ned til grunnfjellet, opplyser Statens vegvesen, som beklager ulempene dette medfører for beboerne i området.

Artikkeltags