Bruktbilforhandler har søkt om soningsutsettelse flere ganger - tapte i Høyesterett

Bruktbilforhandleren ble i 2015 dømt til fire års fengsel, hvorav to skulle gjøres ubetinget, for blant annet økonomisk utroskap av ti millioner kroner. Nå har Høyesterett forkastet anken rundt soningsutsettelse.