Samler seg for å holde trykket oppe for jernbanen: Ordførere og stortingspolitikere vil møte samferdselsminister Dale

Ordførerne og Østfoldbenken øker innsatsen for å få dobbeltsporet på plass. Nå skal politikerne opprette en arbeidsgruppe for å koordinere arbeidet. De vil ha et snarlig møte med samferdselsminister Jon Georg Dale.