– Jeg har hørt om kjørelærere her i Oslo som markedsfører seg ved at de lar elevene sine ta førerprøven et «lettere» sted, som ofte blir i Østfold, forteller Bjørn-Theo Rasmussen, daglig og faglig leder på Alna Trafikkskole i Oslo. Deres politikk er at alle elever skal kjøre opp i Oslo.

Trafikkfare

Han har lenge vært bekymret for dette. Kjørelæreren mener at det utgjør en stor trafikkfare å la Oslo-elevene ta lappen et annet sted enn hvor de bor.
– Det er det vesentligste her! Dersom eleven tror at han eller hun vil stryke på førerprøven i Oslo, men bor her og hovedsakelig kommer til å bruke bilen i hovedstaden, da burde ikke personen få ta lappen i det hele tatt. For å kjøre i Oslo må du kunne reglene, understreker han.

Ønsker endringer

Rasmussen kjenner til kjørelærere som har sagt direkte til elevene sine at de bør ta førerprøven utenfor Oslo for å bestå, men han vil ikke gå ut med navn.
– Jeg skulle helst sett at kjøreelevene var nødt til å ta førerprøven der de bor. Slik var det før, sier han, og mener samferdselsdepartementet burde tatt opp problemet.

Et problem flere steder

Rasmussen syns trafikkstasjonen i Oslo er flink til å legge ut oppkjøringstimer fortøpende, når noen har avbestil eller flere sensorer er tilgjengelige. Han opplever at elevene sjeldent må vente lenge, og tror ikke det er tilfellet at de drar til Østfold for å få kortere ventetid.
– Hovedårsaken er nok at de tror det er lettere å ta lappen på landevei heller enn i byen, sier han, og supplerer at det ikke bare er til Østfold elevene drar. Andre steder har det samme problemet.
– I Hamar har de hatt krisemøter for å slippe å få inn Oslo-elever med lavt nivå til oppkjøring, og er kvitt problemet der. Desverre har det forflyttet seg til Elverum, forteller han.