Har opp mot 4.000 saker i året – Østfold Inkasso med beskjedent overskudd i fjor

Østfold Inkassos regnskap for 2018 ble svært likt 2017. De fikk et resultat før skatt på 410.000 kroner.