Ransmannen fra Nordskogen var aktiv som pengeinnkrever og torpedo i «miljøet»

Hortensmannen som tok med seg østfoldingen opp til Nordskogen skole for å bli ranet der i august er ikke lenger varetektsfengslet. Den sju år yngre ransmannen sitter derimot på vent etter at politiet anket hans løslatelse fra tingretten til lagmannsretten. Politiet mener han er en risikoperson.