Gå til sidens hovedinnhold

Rammes hardt

Artikkelen er over 14 år gammel

Norges Bondelag frykter nå at tomtefestedommen på Kjerringholmen kan ramme utkant-Norge verre enn noen hadde forestilt seg.

– I verste fall kan denne dommen få konsekvenser for flere titusener av festekontrakter, sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, Ole Jacob Heimen.
– Denne dommen representerer et stykke verdioverføringer fra distriktene til godt bemidlede festere. Generelt kan jeg i alle fall si at hytteeiere er godt bemidlede personer, sier fagsjef Hilmen til Finansavisen.
Det synes nå mer og mer klart at den aktuelle kontraktsteksten er brukt også andre steder enn på Hvaler i 60-årene og til dels i 70-årene.

Kontraktsteksten

Først og fremst får dommen følger for tomtefestere som har samme kontraktsordlyd som hytteeier Liv Strand på Kjerringholmen. Her står det om festeavgiften:
"Partene har rett til å kreve avgiften regulert hvert 10. år. Kommer enighet ikke i stand, fastsettes avgiften ved skjønn."
Grunneier Einar Hegdahl og hytteeier Liv Strand har vært uenige om denne formuleringen betyr at festeavgiften skal reguleres etter konsumprisindeks, eller etter verdien på tomten.
Den siste metoden innebærer at dagens verdi på tomten må fastsettes, og deretter skal grunneier ha en avkastning på rundt fem prosent av verdien som årlig grunnleie.
For attraktive hyttetomter ville dette gi en veldig høy festeavgift. I tomtefesteloven er det derfor satt et tak på 9.000 kroner per mål i årlig avgift. Men for de fleste hyttetomter vil regulering etter konsumprisindeksen gi en adkillig lavere festeavgift.

Kaster kortene?

Advokat for Liv Strand og Hvaler Hytteforening, Edvard Os, tror at flertallet av foreningens medlemmer med festetomt har samme reguleringsklausul som på Kjerringholmen.
– Jeg vet at veldig mange rettssaker er stanset for å avvente utfallet av Liv Strands sak i Høyesterett. Jeg regner med at det nå er veldig mange grunneiere som vil kaste kortene, sier advokat Os.

Strengt krav

Men dommen fra Høyesterett kan også få følger for festeforhold med andre kontraktstekster.
Advokat Os sier at det nå kreves gode bevis for at en grunneier skal øke festeavgiften utover konsumprisindeksen.
– Høyesteretts holdning er at hvis det ikke tydelig er avtalt noen annen reguleringsmåte i kontrakten, så skal lovens hovedregel med konsumprisindeks brukes, sier advokat Os.

Kommentarer til denne saken