Tusenvis kjører forbi her hver dag – nå er veiprosjektet til 44 millioner kroner straks ferdig

Mot slutten av neste uke den midlertidige sløyfa inn mot Rakkestadsvingen på riksvei 110 graves opp, slik at veien legges tilbake slik den opprinnelig har vært. I sommer skal den nye gang- og sykkelundergangen være ferdig.