Det er VG som skriver at straffutmålingen fra Borgarting lagsmannsrett nå er klar. Skyldspørsmålet ble avgjort for to uker siden.

46-åringen er dømt for IS-deltagelse, men frifunnet for å ha inngått såkalt terrorforbund – noe han ble dømt for da saken ble behandlet i tingretten. Straffutmålingen er nå satt til fire års ubetinget fengsel. Det er et halvt år mer enn aktors påstand.

Adam Magomadov fikk 7,5 års fengsel. Han ble også i ankesaken dømt både for IS-deltagelse og for å ha inngått terrorforbund.

– Vil trolig anke

23-åringens forsvarer, Jostein Løken, sier til VG at hans klient trolig vil anke over lovanvendelsen.

– Det er viktige folkerettslige spørsmål, blant annet hva gjelder bruken av terrorbegrepet, som vi mener Høyesterett bør ta stilling til, sier han til VG. Et hovedspørsmål er om begrepet skal tolkes likt i fredstid og i krigstid, sier han til avisen.

Ahmeds sønn ble i fjor sommer dømt til åtte års fengsel for IS-deltagelse og for å ha inngått terrorforbund.

Magomadov har vært en del av et miljø i Fredrikstad hvor flere unge personer ble radikalisert, og flere reiste til Syria. Sammen med 46-åringen reiste han nedover i august 2014. Den eldste dro hjem allerede etter en måned, mens 23-åringen kom tilbake i 2015.

Syria-farere ber PST om hjelp til å komme hjem