Nå må antennene vekk fra vanntårnet i Råde

ALT SKAL VEKK: Det er i dag en lang rekke antenner og elektriske installasjoner på vanntårnet i Råde.

ALT SKAL VEKK: Det er i dag en lang rekke antenner og elektriske installasjoner på vanntårnet i Råde. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Antennene på Råde Vanntårn må fjernes for godt innen 30. august, slik at Råde kommune kan utbedre taket på vannbassenget innen 1. november – i tråd med krav fra Mattilsynet.

DEL

Mattilsynet gjennomført i oktober i fjor inspeksjon ved høyde/drikkevannsbassenget som ligger som et landemerke langs E6 litt øst for Karlshus.

Etter inspeksjon ble følgende vedtak om pålegg fattet av Mattilsynet, med hjemmel i drikkevannsforskriften:

Slik er pålegget

«Taksystem knyttet til deres høydebasseng må gjennomgå en hygienisk tilfredsstillende oppgradering, og som ivaretar dagens standard til takdekke.

I den forbindelse må også dreneringssystem for takvann ledes utenom drikkevannsbassengets åpne vannspeil.

Det må utarbeides andre løsninger/plasseringer for en rekke antenner som er festet på toppen av taket, og som ikke har relevans for bassenget, slik at uautorisert personale ikke har tilgang til bassengets innvendige styringsmekanismer, samt at mange bolter og lignende festet i taket ikke bidrar til problemer med å holde fukt og fremmedvann ute av bassenget.»

Råde kommune har fått frist av Mattilsynet til å ha alt på stell innen 1. november i år.

Umiddelbar oppsigelse

Fungerende teknisk sjef Hans Moan har nå skrevet brev til alle aktuelle eiere, melder Moss Avis.

I brevet krever Moan at alle antenner og elektroniske installasjoner fjernes innen 30. august i år.

– Råde kommune ser seg nødt til umiddelbart å si opp alle avtaler om antenner og elektriske installasjoner på vanntårnet.  Alt må være fjernet innen 30. august, slik at taket kan rehabiliteres ferdig før 1. november, forklarer Moan og varsler at kommunen vil fjerne det som ikke er tatt ned innen 30. august, for eiers risiko og regning.

Vannforsyning viktigst

– I tråd med Mattilsynets pålegg om å unngå uautorisert tilgang til vannbassenget, vil det ikke bli anledning til å installere antenner eller annet på vanntårnet etter rehabiliteringen, forklarer Moan, og avslutter:

– Vi beklager de komplikasjoner og ekstra oppgaver dette kan påføre dere som har hatt installasjoner på vanntårnet, men sikkerheten for vannforsyningen og innbyggerne må ivaretas slik Mattilsynet krever.

Vil etablere en antennemast

I en tilbakemelding til Mattilsynet skrev Råde at det nå jobbes med å etablere en egen antennemast ved siden av tårnet, som medfører at alle antenner som ikke har noe med vannforsyningen å gjøre flyttes.

Denne antennemasten kan Moan derimot ennå ikke love de som i dag har antenner på Råde Vanntårn.

Råde har overfor Mattilsynet dessuten bekreftet at rustdannelser i bassengets ventilkammer vil bli utbedret innen fristen og at det legges en plan for full restaurering av vanntårnet.

Fukt inn i anlegget

I rapporten fra Mattilsynet til Råde kommune heter det blant annet:

* I dag ledes takvann og urent vann i rør gjennom selve drikkevannsbassenget. Bassengets takflater er tilsynelatende i en dårlig forfatning. Det lekker mye fukt inn i anlegget.

* På takflater er det montert en masse kabelgater, og takpapp synes å være i en dårlig forfatning.

* Flere firmaer, som ikke har relevans for vannforsyningen har montert ulike antenner på taket av bassenget. Eneste tilgang til disse er gjennom selve høydebassenget.

Stor helsemessig betydning

Mattilsynet vurderer saken slik:

Drikkevannsbassenger er en svært viktig del av deres distribusjonssystem for drikkevann, og regelverket stiller krav til vedlikehold og beskyttelse av denne type distribusjonssystem.

Drikkevannet er ferdig behandlet/renset, og en eventuelt forurensning vil som oftest ikke kunne rettes opp etter at vannet har passert vannverket. Det er således av stor helsemessig betydning at bassenger driftes og vedlikeholdes godt, og på en måte hvor det ikke er fare for innlekking av fremmedvann.

Alle styringssystemer skal være sikret mot uautorisert tilgang og bruk. Mattilsynet mener at avviket kan medføre en hygienisk risiko for forurensning av drikkevannet. For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen 1. november 2018.

Artikkeltags