Planlegger 21 leiligheter i Skråtorp Hageby i Karlshus

Artikkelen er over 2 år gammel

Planene for Skråtorp Hageby i Karlshus i Råde kan trolig snart legges ut på høring. Her planlegger Skråtorp Utvikling AS en fortetting av området med inntil 21 boenheter på den skrånende tomta.