Bane NOR går videre med tre alternativer: Går for en sørlig plassering for Råde stasjon

De aktuelle stasjonsalternativene: Det er de tre sørlige plasseringene: 5a sør, 5b sør og 6a sør, som Bane NOR ønsker å utrede videre. (Illustrasjon: Bane NOR)

De aktuelle stasjonsalternativene: Det er de tre sørlige plasseringene: 5a sør, 5b sør og 6a sør, som Bane NOR ønsker å utrede videre. (Illustrasjon: Bane NOR) Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Bane NOR foreslår å bygge ny Råde stasjon i en av de sørlige plasseringene i de aktuelle korridorene. Stasjonen vil ligge lenger fra Karlshus sentrum enn i dag. Ordfører René Rafshol er glad for at Tesalaveien er droppet.

DEL

De tre alternativene, som skal utredes nærmere, ligger 1–2 kilometer sør for Karlshus sentrum. Bane NOR har nå vurdert ulike plasseringer for stasjonen og mener de sørlige plasseringene er best egnet i alle de tre korridorene.

Ekstraordinært kommunestyremøte

Ordfører Rafshol sier til Fredriksstad Blad at kommunestyret vil se nærmere på forslaget i et ekstraordinært møte 25. april. Ordføreren synes forslaget er verdt å gå videre med, selv om stasjonen kommer lenger fra Karlshus sentrum enn i dag.

– Stasjonen vil ligge nær det kommende boligområdet i Strømnesåsen. Stasjonen vil ligge nærmere Tomb og Saltnes og kan binde bygda tettere sammen. Men vi vil stille betingelser for å si ja til en plassering lenger fra Karlshus, sier han til Fredriksstad Blad.

– Hvilke krav vil dere stille?

– Vi vil stille krav om å få en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Karlshus til Tomb. Deler av denne skal bygges ved etableringen av boligfeltet i Strømnesåsen, men det gjenstår rundt tre kilometer til Tomb, sier Rafshol.

Han vil også be om at det settes opp en selvkjørende buss fra Karlshus til den nye stasjonen. Forhåpentlig vil den gå raskere enn 15 kilometer i timen.

– Vi må også finne en løsning for parkering som sparer mest mulig dyrket mark, sier Rafshol.

– Hvorfor var det så viktig å unngå å få stasjonen ved Tesalaveien? (Alternativene 5a og 5 b nord er vist i kartet)

– Her ville stasjonen ha tatt mer matjord. Den ville også få en svært uheldig atkomst og belaste den lite trafikkerte Jonstengata, sier Rafshol.

Vil unngå nye forsinkelser: Ordfører Rene Rafshol kan akseptere at jernbanen bygges gjennom Fredrikstad først, hvis det gir raskere fremdrift for utbyggingen for hele strekningen fra Haug i Råde til Sarpsborg. (Arkivfoto: Moss Avis)

Vil unngå nye forsinkelser: Ordfører Rene Rafshol kan akseptere at jernbanen bygges gjennom Fredrikstad først, hvis det gir raskere fremdrift for utbyggingen for hele strekningen fra Haug i Råde til Sarpsborg. (Arkivfoto: Moss Avis)

Kan akseptere at jernbanen i Fredrikstad bygges først

Bane NOR opplyser at bygging av nytt dobbeltspor sør for Haug og gjennom Fredrikstad og Sarpsborg skal starte før 2024 og ferdigstilles i 2029. Hvilken strekning som skal bygges først, er ikke avgjort.

I løpet av våren 2019 skal Bane NOR legge frem et nytt forslag for fremdrift på Østfoldbanen sør for Haug i Råde, og frem til Sarpsborg.

Det kan være aktuelt å bygge dobbeltspor gjennom Fredrikstad, inkludert ny Grønli stasjon, før Haug-Seut.

– Hva mener Råde-ordføreren om at jernbanen gjennom Fredrikstad kan bygges først?

– Det viktigste er å få en raskest mulig utbygging av dobbeltspor gjennom Østfold og unngå ytterligere forsinkelser. Vi ønsker ingen lengre utsettelse gjennom Råde, men kan akseptere at Haug-Seut bygges senere enn strekningen fra Seut til Sarpsborg, hvis det kan gi et raskere utbyggingstempo, sier ordføreren.

Bane NOR vurderer nå tre hovedalternativer for jernbanen gjennom Råde, og det er snakk om noen års utredning og planlegging før trasévalget er klart.      

Artikkeltags