Brannvesenets 110-sentral melder det ikke var fare for omgivelsene da to tanker med henholdsvis salpetersyre og natriumoksidløsning sprang lekk hos en bedrift på Åkebergmosen. Fem personer på stedet måtte likevel kjøres til legevakt for sjekk etter å ha blitt lettere forurenset, heter det i en kort melding fra Øst politidistrikt. Litt etter klokken 11.30 melder samme kilde om at lekkasjen er stanset. Arbeidstilsynet er varslet.