Veiløsning for ny Saltnes-barnehage havner trolig hos Fylkesmannen

På grunn av en naboklage på veiløsningen, må trolig Fylkesmannen gå gjennom planene for den nye naturbarnehagen for 110 barn før neste skritt i byggeprosessen.