Melby opplyser at byggematerialene til skolen er prefabrikkert i Østerrike og fraktet på trailer til Råde. Monteringen startet i vår.

– Selve transporten fra Østerrike er ikke miljøvennlig. Men dette oppveies av en rekke fordeler ved massivtreet. Vi ønsker også å skape et marked og bidra til at norske fabrikker produserer det miljøvennlige materialet, sier Melby til Fredriksstad Blad.

Tilbygget ved Karlshus skole får to etasjer, og arbeidene har gått raskt fremover siden de første materialene kom i april. Det er AF Gruppen som er hovedentreprenør for skolebygget, som skal gi elever og  lærere ved  Karlshus en ny hverdag.

Skal kunne ta imot flere elever

Tilbygget på Karlshus er på 2.700 kvadratmeter og skal inneholde ni klasserom med elevgarderober, grupperom og fellesrom. Skolens administrasjon, skolehelsetjenesten, personalrom og arbeidsplasser for lærerne er plassert i den nye delen av skolen. Kapasiteten øker. Karlshus skal ruste seg for å ta i mot flere elever de neste årene. 

Politikerne har satt av 75 millioner kroner til det nye skolebygget.  

Det var Råde-sogning Ola Rusaanes, en pådriver for å bygge hus i massivtre gjennom sitt arbeid i Innovasjon Norge, som lanserte ideen om å bygge Karlshus skole i dette materialet. Byggekomiteen ble begeistret for løsningen, og sa ja.

 

Flere kommuner har gode erfaringer med massivtre. Råde er tidlig ute her i fylket med skolebygg, og Karlshus blir en av de første barneskolene i landet som bygges i det klimavennlige materialet. 

Flere bygg i Fredrikstad

I Fredrikstad er det satt opp flere større bygg i massivtre de siste årene: Lislebyhallen, Studentsamskipnadens nye boliger på Bjølstad og Borg havns lager for Nor Lines, det siste var det største logistikklageret i verden i massivtre, da det sto ferdig i vinter.

Bjørn Lier fra Greåker, som er daglig leder i Trebruk, sier til FB at det så langt har vært liten produksjon av massivtre i Norge. Skognæringen arbeider for å etablere norske fabrikker for massivtre, og to er på gang; i Kongsvinger og på Åmot. I Sverige skal Stora Enso bygge fabrikk for massivtre ved Karlstad. Dermed kan det bli kortere kjøreavstand for fremtidige materialer i massivtre.

Binder karbon og reduserer klimagassutslipp

Lier peker på en rekke fordeler ved å velge massivtre: Treet binder karbon, og bruk av materialet reduserer dermed utslipp av klimagass til atmosfæren. Treet erstatter stål og betong og klimagassutslipp fra denne produksjonen.

Gjennom prefabrikkering av elementer er bygg i massivtre også raskt å sette opp.

– Det tok tre og en halv uke å reise et bygg på åtte etasjer, med 360 kvadratmeters grunnflate, på Ås, opplyser Lier.

Undersøker isolasjonsevne på Øra

Massivtreet har også vist seg å ha god isolasjonsevne. Hvor godt materialet isolerer skal ekspertene få vite mer om gjennom et forskningsprosjekt ved Nor Lines-lageret på Øra. 

Her er det satt opp vegger i massivtre på 25 centimeter, uten isolasjon. Forskerne skal gjøre sammenligninger med andre bygg med isolasjon.

Trolig har vi bare sett starten på massivtresatsingen i Norge.