Kommunen kaster bort millioner på feil vann-løsning, mener Grimstad (Sp)

Råde kommune er i ferd med å bruke millioner av kroner på en til dels utdatert vannløsning som legger beslag på viktige rekreasjonsområder, mener Johan Edvard Grimstad (Sp). I stedet for å bygge vannreservoar i Saltnes bør kommunen legge ringledning, mener han.