Slik jobber Frederik II for å bedre livskvaliteten for elever og lærere på skolen

Gjennom programmet «Mestring og mening på Frederik II» samarbeider skolen og forskere på Høgskolen i Østfold om å finne tiltak som bedrer skolemiljø og livskvaliteten til alle på skolen.