Barnehageeiere møter kommunen i retten: – Vi fester ikke lit til noe av dette

Dersom man legger de tallene kommunen oppgir for antall årsverk og lønnskostnader i sine egne barnehager til grunn, betyr det at ansatte har langt under tarifflønn. Og de ville bryte pedagognormen, sa advokaten for barnehagene som har saksøkt Fredrikstad kommune.