Hun er annenkandidat på Senterpartiets stortingsliste i Østfold og kan trygt koste på seg et smil eller to:

En fersk meningsmåling utført av InFact på vegne av Fredriksstad Blad og de andre Amedia-avisene i fylket viser nemlig at 11,5 prosent av østfoldingene ville stemt Sp hvis det var valg i morgen.

Ulv og reformer

Det er en liten nedgang fra målingen i juni, da tallet var 12,4 prosent. Oppslutningen er likevel den høyeste siden stortingsvalget i 1993, da Senterpartiet fikk 14,2 prosent av stemmene i Østfold.

Siden har ikke partiet hatt nok appell blant velgerne i fylket til å kapre en av stortingsplassene. Ved valget i 2013 stemte bare 4,1 prosent Senterpartiet.

Nå er førstekandidat Ole André Myhrvold fra Trøgstad sikret et mandat.

– Dette er veldig gledelig. Det er stort at vi endelig får inn en fra Østfold, etter 20 års opphold. Det tyder på at folk vil ha Senterpartiets politikk, fremholder Elin Tvete, som sitter i bystyret i Fredrikstad og i fylkestinget.

Gjennom hele året har Senterpartiet fosset frem på meningsmålingene over hele landet. Motstand mot politireform, kommunereform og regionreform samt ulvesaken blir trukket frem som årsaker til at partiet gjør det så bra.

Tett mellom Ap og Frp

– Når fagfolk i politiet mener reformen var feil, så hører folk mer på det enn regjeringen som sier noe annet. Vi holder på vårt, vi endrer ikke standpunkt. Vi gjentar bare budskapet som vi alltid har fortalt; små enheter er det beste, fastslår Tvete.

– Nå fortsetter vi valgkampen med stands og dørbanking. Vi ser det har effekt å hilse på folk hjemme. Det er viktig å prate med folk og lytte til det de har å si.

Som i forrige meningsmåling mister Høyre og Fremskrittspartiet også nå hvert sitt mandat sammenlignet med valget i 2013. Arbeiderpartiet får ett av dem og går dermed fra tre til fire plasser på Østfoldbenken.

– Men Ap er også nærmest å miste et mandat, sier Infacts fagsjef Knut Weberg.

– Mister de 8.500 stemmer, ryker det fjerde mandatet. Og Frp er nærmest å vinne ett; de mangler bare 3.500 stemmer, forklarer han om situasjonen i fylket.

Venstre utradert

Weberg fastslår at Østfold-tallene gjenspeiler trenden på landsbasis, der de borgerlige går tilbake, Ap ligger stabilt eller får en svak nedgang, og Sp fosser frem.

Saken fortsetter under grafikken.

 

Han forklarer det slik:

– Våre undersøkelser viser gjennomgående at folk ikke tror på snakket om at tjenester som politi, helse og Nav-kontorer blir bedre om de samles i større, såkalte robuste enheter.

Venstre ligger nå nærmest brakk i Østfold med 1,9 prosent og under sperregrensen på landsplan.

– Og da ryker det borgerlige prosjektet, mener Knut Weberg om regjeringssamarbeidet.

Høyres førstekandidat i Østfold, veteranen Ingjerd Schou med snart 12 år bak seg på Stortinget, er derimot svært optimistisk. Hun er ikke bekymret, verken for oppslutningen i fylket eller i landet.

– Et godt utgangspunkt

– Folk må jo bare spørre seg hvem de vil ha som statsminister. Vil man fortsatt ha borgerlig flertall og politikk, oppfordrer jeg til å stemme Høyre, sier Schou.

– I Østfold går vi frem sammenlignet med forrige måling (19,9 prosent i juni, journ.anm.), og vi er sikret to plasser. Jeg synes det er et godt utgangspunkt for den videre valgkampen. Meningsmålinger svinger jo frem og tilbake. Vi borgerlige har hatt seks av ni mandater nå, og målet er det samme for valget i september.

– Hva tenker du om det borgerlige regjeringssamarbeidet med Venstre under sperregrensen?

– Det er mange som kjemper mot sperregrensen, ikke bar ett parti. Det er flere på begge sider som har utfordringer, svarer Ingjerd Schou.

Fakta

Meningsmålingen er utført av InFact Norge AS.

1.015 østfoldinger over 18 år er spurt.

Det er gjort automatiske telefonintervjuer.

Beregnet feilmargin på meningsmålingen er maksimalt pluss minus 3,1 prosent.

Målingen er gjort 9. august 2017