Hovedprosjektlederen skal lede prosessen frem til nye Viken fylkeskommune er etablert, og den som ønsker seg jobben må søke senest 8. februar.

Det er Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner som skal danne Viken fylkeskommune sammen – og den skal være i funksjon fra 1. januar 2020.

Den som blir hovedprosjektleder for Viken, skal i følge Østfold fylkeskommune, samarbeide med dagens fylkesrådmenn og den fremtidige ledergruppen i superfylket.

Dette er superfylket

Fra 2020 skal Norge bestå av 354 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. Et av de fylkene blir Viken – der fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud sammen skal etablere et nytt fylke med 1,2 millioner innbyggere.

I fylkene Akershus, Østfold og Buskerud er det i dag til sammen 61 kommuner, av disse har 17 kommuner under 5000 innbyggere. I Viken vil det fra 2020 være 49 kommuner.

Samlet er det 74 videregående skoler i Akershus, Østfold og Buskerud, hvorav 58 er drevet i fylkeskommunal regi. Samlet hadde fylkene 42 386 elever i videregående opplæring i skoleåret 2016-2017. Av disse gikk 40 241 elever på videregående skoler i fylkeskommunal regi.

Kilde: Østfold fylkeskommune

 

– Hovedprosjektlederen skal også sikre godt samspill mellom politikk, admininstrasjon, fag og tillitsvalgte, samt ivareta politiske signaler og føringer, opplyser Østfold fylkeskommune.

Det såkalte prosjektkontoret skal bidra til at det nye superfylket blir både bærekraftig og fremtidsrettet, og det blir hovedprosjektlederens oppgave å prioritere blant oppgavene.

Av stillingsannonsen fremgår det at arbeidsstedet blir i Schweigaards gate i Oslo.

Hva lønnen blir, nevnes ikke. Men politikerne i den nye fellesnemnda for Viken har gitt seg selv 60.000 kroner ekstra i året i godtgjørelse for jobben de skal gjøre i planleggingen av superfylket.

Lyst på jobben som hovedprosjektleder? Her er hele annonseteksten!