Får bygge på Blomstertorvet – byantikvar ble overkjørt

Byantikvar Vegard Lie, advarer mot å tette igjen siktlinjen her

Byantikvar Vegard Lie, advarer mot å tette igjen siktlinjen her Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Et stort flertall i planutvalget sa torsdag kveld ja til å bruke åtte meter av Blomstertorvet til å bygge på.

DEL

Det dreier seg om et betydelig byggverk som en av byens største  eiendomsaktører, Fredriksborg, ønsker å reise i Storgaten 5. Bygget hvor  Pizzanini tidligere har vært, skal rives.  Her kommer bl. a. Fridays når nybygget er ferdig.

Haken ved det hele er at det er nødvendig å ta åtte meter av Blomstertorvet for å realisere planene, slik de er fremlagt.

Byantikvar Vegard Lie mener det er nødvendig å si nei. Heller ikke rådmannen vil si ja. Rådmannen mener planene bør sendes tilbake til utbygger for å bearbeides på nytt. Men  leder av planutvalget,  Rune  Fredriksen, Ap, har vært positiv. Og det er Fredriksen som skriver innstillingen som planutvalgets medlemmer skal stemme over.

Bare to stemte nei

Da saken ble behandlet i planutvalget torsdag kveld, viste det seg at et stort flertall av utvalgets medlemmer var enige med  Fredriksen. 

Høyres forslag om  å sende saken i retur til utbyggeren, slik rådmannen mener, fikk bare to stemmer.

-Viktigere enn siktinje

Byantikvar Lie mener at det ikke går an å sperrre den åpne siktlinjen fra elven opp mot  Anton Olsen-gården og Wessmanngården.

- Vi hører hva byantikvaren sier, men det er andre ting  som veier tyngre enn siktlinjen  fra Anton Olsen-gården, sa  Lisbeth Sandbæk, Ap.

Camilla Sørensen Eidsvold, SV, mente  det ikke var noe problem at veistumpen mellom Storgaten og elven forsvant.

- Det blir et pent bygg. At vi mister veien ned til elven, ser vi  ikke på som noe tap, men som en forskjønnelse, sa  Sørensen Eidsvold.

- Vi støtter byantikvaren

- Kommunen kan ikke være et mangehodet troll, sa Henning Aall  (MDG). Han var opptatt av at saken  hadde en forhistorie.Fredriksborg hadde  byttet til seg litt  ekstra tomt i forbindelse med Blomstertorvet mot  en annen  tomt.  Hvis Fredriksborg ikke fikk bygge  på  torvet, ville de komme urimelig dårlig ut av avtalen, ifølge Aall.

- Høyre støtter byantikvaren, proklamerte Inger Christine Apenes.  Hun understreket at torvområdet var et sted for sol og rekreasjon, og hvor det burde være en skikkelig åpning mellom bygningene. 

- Dette er fellesarealer som  byens borgere skal ha glede av. Ved å ta bort åtte meter tar vi bort en vesentlig del av mulighetene på Blomstertorvet.  Dessuten er vi opptatt av å ta vare på kulturminnene, sa Apenes.          

- Det er greit nok å verne en bygning, men hvor mange meter luft er det  egentlig nødvendig å ha rundt? sukket Camilla Sørensen Eidsvold.

Det som ble behandlet  torsdag, var en reguleringsendring som går på å flytte grensen mellom torvareal og areal som kan bebygges.  Flertallet mener  altså at det går an å bebygge noen meter ekstra.  Saken skal imidlertid til bystyret før den er endelig.

Artikkeltags