Slik lønnes ordfører Jon-Ivar Nygård og de andre politikerne

Årslønnen til ordfører Jon-Ivar Nygård er 1,1 million kroner. Varaordfører Siri Martinsen får 830.700 kroner i året for 90 prosent stilling.