– Det er varslet flere motdemonstrasjoner med potensial til å trekke svært mange mennesker til Fredrikstad. Politiets informasjonsinnhenting viser at det er stor risiko for voldelig motstand og organiserte ordensforstyrrelser fra enkeltgrupperinger av motdemonstranter. Gitt det store antall mennesker som er ventet å oppholde seg i sentrum medfører arrangementet en uakseptabel skaderisiko for publikum, bygninger, kjøretøy og gjenstander, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt i en pressemelding.

LES OGSÅ:
Åpner for demonstrasjon på et senere tidspunkt 

Frykter motdemonstranter

Politimesteren bekrefter forbudet overfor Fredriksstad Blad.

– Vi snakker om omfattende sikkerhetstiltak som sperringer kontrollposter og tungt tilstedeværelse av politi. Dette vil helt klart være til stor ulempe og oppleves som inngripende for alle som oppholder seg i Fredrikstad, sier han.

Men det er altså frykten for voldelige motdemonstranter som gjør at politiet nå setter ned foten. Etterretningsarbeidet fra politiets side har gitt klare indikasjoner på at store grupper motdemonstranter vil komme til byen, og at mange er villige til å ty til vold.

– Det er ikke frykten for selve marsjen som gjør at vi nå ilegger et forbud, men vi har opplysninger om at det vil bli så store folkemengder i Fredrikstad denne dagen, og at det er for stor risiko for ordensforstyrrelse, spesielt fra enkelte motdemonstranter, at vi nå velger å si nei, sier Hasseldal.

– Har dere mottatt konkrete meldinger om at enkelte grupperinger vil ty til vold?

– Ja, det er enkelte grupper som ikke har lagt spesielt skjul på at de er villige til å ty til bråk og vold denne konkrete dagen, sier Hasseldal.

– Frykter dere at demonstrantene likevel vil gjennomføre sitt arrangement?

– Nei, det er ingenting som tilsier det. Vi har forstått at Den nordiske motstandsbevegelsen ønsker å respektere forbudet, sier han.

Torsdag formiddag vedtok også bystyret i Fredrikstad å ikke stille offentlige arealer til disposisjon for Den nordiske motstandsbevegelsen.

LES OGSÅ:

Naziorganisasjon varsler marsj i Fredrikstad
Lukket møtet på grunn av nazimarsjen

Avlyste folkemøte – ingen ville sitte i panelet med nazister

Har anmeldt politiet for å gi tillatelse til nazimarsj

Jo mer nazistene demonstrerer i Fredrikstad, desto mer penger får Skeiv ungdom i kronerulling

Varsler fredsmarkering samtidig som nazimarsj