(Halden Arbeiderblad)

Ordenssjef hos politiet i Halden, Jon Hellberg, sier til Halden Arbeiderblad at avgjørelsen ikke er landet ennå. Det har vært møtevirksomhet hele uka.

Kuvending

20. desember 2017 sendte Politidirektoratet ut en presisering av rammevilkår for russefestivaler og andre festivaler til alle landets politidistrikter der det åpnes for at russen kan ha med medbrakt. Hensikten med presiseringen er å klargjøre rammebetingelsene for russefestivaler og andre arrangementer når det gjelder spørsmålene knyttet til bevillingsplikt og drikking på offentlig sted.

I brevet skrives det:

«Et festivalområde kan bestå av områder med og områder uten skjenkebevilling. Campingvogn, bobil, telt vil som utgangspunkt være å anse som privat sfære, noe som ikke omfattes av alkohollovens bestemmelser om offentlig plass. Politiet kan sette vilkår overfor arrangør for å hindre at noen lider overlast og for å unngå alvorlige ordensforstyrrelser. Det er mange ulike forhold å ta hensyn til knyttet til de mange festivalene som arrangeres og derfor er det viktig at de som kjenner forholdene lokalt fastsetter hvilke vilkår som bør fastsettes overfor den enkelte arrangør. Politiloven § 6 annet ledd sier at politiet ikke skal ta i bruk sterkere midler uten at svakere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt. De midler som anvendes, må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig. Dette skal legges til grunn når man pålegger arrangører forebyggende tiltak knyttet til festivalene. Det er samme regelverk som regulerer russefestivaler som andre festivaler».

 

Andre har bestemt seg

20. – 22. april jobbes det for et landstreff for 9.000 russ i Fredriksten festning. Tidligere har både arrangør, Halden kommune og utleieansvarlige i festningen kommet med ønsker om at russen får ta med seg alkohol inn. Halden kommune varslet da at de vil påklage et avslag fra Politiet.

Begrunnelse: – Det er bedre å tillate medbrakt som nytes under kontrollerte former på et avgrenset, bevoktet område, enn å la alt flyte fritt på utsiden av hele arrangementsområdet. Kommunen reagerer også på forskjellsbehandling og i næringssammenheng en klart konkurransevridende offentlig regulering som gir forskjellsbehandling av ellers like saker med et felles likt og ufravikelig regelverk for hele landet.

Ifølge NRK støtter sjefen for politiet i Sogn og Fjordane, Arne Johannesen, den nye presiseringen. Han sier til statskanalen at det ut fra en politifaglig vurdering er positivt på flere måter å ha russen samlet i ett område med felles arrangement.

– Vi har hatt få voldssaker og veldig få saker der russen har vært involvert i politisaker med seksuelle overgrep, sier han.

Også lederen av Tryvannsfestivalen i Oslo er glad for kuvendingen til Politidirektoratet.