Gjennomførte felles storkontroll i Fredrikstads utelivsbransje

Illlustrasjonsfoto: Erik Hagen

Illlustrasjonsfoto: Erik Hagen

Forrige uke ble utestedene i Fredrikstad utsatt for massiv kontrollaksjon. Det verste som ble avdekket var brannslokningsapparater som hadde gått ut på dato.

DEL

Torsdag og lørdag i forrige uke gjennomførte den samordnede aksjonen «MAKS uteliv» en tverretatlig kontroll av serverings- og skjenkesteder i Fredrikstad.

På kontrollene deltok politiet, brannvesenet, Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Fredrikstad Kommune, Kemner og Tolletaten, melder etatene i en felles pressemelding som ble sendt ut onsdag.

Kontrollerte 14 utesteder

Det var i alt 14 serverings- og skjenkesteder som ble kontrollert. Disse var Pizzafabrikken/Gamlebyen Mat og Vinhus, Glomma Pizza og Pub, Baban Grill,Fredrikstad pizza & Grill, Tiramisu, Warda Pizza, St.Raw, Havnelageret Gastropub, Pizza Mille House, LIV Nightclub, Elias Pizza, Nini Beach, Hawk og TÆPS.

– Mål for disse kontrollene å sikre gjester et trygt og trivelig uteliv, og ansatte et trygt arbeidsmiljø, heter det i den felles pressemeldingen fra de aktuelle etatene.

Skal avdekke ulovligheter

Og de fortsetter:

– Aktiviteten har også som mål å avdekke eventuelle ulovligheter i bransjen. Ønsket effekt er å fremme god praksis, forebygge, hindre ulovlig virksomhet og tilrettelegge for like konkurransevilkår.

MAKS uteliv

  • Et samarbeid mellom politiet, utelivsbransjen og kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg.
  • MAKS står for Myndighet, Ansvarlighet, Kontroll og Samarbeid.
  • Samordnede kontroller er et av de mest effektive tiltakene i MAKS.
  • En samordnet kontroll er en planlagt aksjon der flere forskjellige kommunale- og statlige myndigheter deltar. Samarbeidspartnere i tiltaket er tilsynsmyndigheter som har kontroll- og tilsynsoppgaver overfor skjenke- og serveringssteder i Nedre Glomma-regionen.

– Vårt inntrykk av de gjennomførte inspeksjonene er at bransjen fremstår positivt innstilt til kontrollene. Det bemerkes at man har hatt en samarbeidende innstilling på kontrollstedene.

– Skal utvikles videre

– Vi ser at disse kontrollene har effekt gjennom økt etterlevelse og forståelse av regelverket. Videre opplever kontrollaktørene en større forståelse for hverandres roller og arbeidsoppgaver. Arbeidsformen vil derfor bestå, og utvikles videre i fremtiden, heter det i onsdagens pressemelding. 

Nedenunder kan du lese resultatene fordelt på myndighetene som deltok i storkontrollen.

Bevillingsmyndigheten:

Bevillingsmyndigheten kontrollerte serverings- og skjenkebevillinger.

Internkontrollrutinene til stedene ble gjennomgått. De skal inneholde rutiner for å sikre at alkoholloven overholdes. I tillegg ble det sjekket at alle ansatte som skjenker alkohol har e-læringskurset i ansvarlig vertskap. Kurset er et krav for alle skjenkesteder for å sikre en ansvarlig alkoholhåndtering.

Det meldes ikke om noen alvorlige avvik.

Brannvesenet:

Generelt så avdekket brannvesenet slukkeapparater som var gått ut på dato.

Slukkeapparater (både skum og pulver) skal kontrolleres hvert 5. år, og hvert 10. år skal de på service. Dette skal gjøres av godkjent personell/firma. Det er viktig at man skaffer seg et slukkeapparat som er egnet for virksomheten.

Har man frityr så anbefales det en egen type skumslukker, eventuelt et automatisk skumslukkeanlegg. Har man gass/propan så er det viktig at flasker/skap er tydelig merket og tilstrekkelig sikret ihht. gjeldene lovverk.

Brannvesenet vil gjennomføre flere uvarslede kontroller i helgene som kommer.

Politiet:

Politiet avdekket ingen større avvik under kontrollen. Det ble gjennomført flere identitetskontroller og avklaringer mht hva slags ansettelsesforhold enkeltaktører faktisk hadde. Politiet fulgte videre opp et team fra Glemmen VGS, Medielinjen, som er involvert i et prosjekt hvor man skal dokumentere MAKS-samarbeidet i praksis.

Arbeidstilsynet:

Arbeidstilsynet avdekket ingen alvorlige forhold under gjennomføringen av den tverretatlige kontrollen. De vil likevel vurdere å innhente ytterligere informasjon fra enkelte av virksomhetene for å forsikre seg om at arbeidstakerne mottar minstelønn for overnatting, servering og catering.

Arbeidstilsynet vil på bakgrunn av denne informasjonen vurdere å gi enkelte pålegg knyttet til lønn, arbeidsavtaler, og arbeidstid.

Kemner:

Personallistekontroll ble gjennomført. Positiv utvikling at alle kontrollstedene hadde slike lister. På 4 steder ble det skrevet avvik, 3 steder ble gitt rettsgebyrer og ett sted fikk advarsel for mangelfull ført personalliste.

Mattilsynet:

Alle stedene som ble kontrollert av mattilsynet er under smilefjes-ordningen.Samtlige kontrollsteder har forbedringspunkter. To steder fikk "strek-munn", (varsel om vedtak).

Avvikene bestod i mangelfull internkontroll, sporbarhet, personaltoalett og allergenmerkning.

Tolletaten:

Tolletaten gjennomførte flere kontroller. Det ble ikke avdekket noen negative forhold som vil bli fulgt opp.

Artikkeltags