Resultatet var 22 forenklede forelegg på grunn av høy hastighet.

Høyeste hastighet som ble målt var 78 km/t i 60- sonen.