Høyre ville si nei til disse omsorgsboligene: – Ikke ryddig

Bare Høyre ville høre på naboenes protester og si nei til sju omsorgsboliger for unge mennesker i Oldenborgila. Begrunnelsen er at kommunen må gi dispensasjoner til seg selv.