Professor om parkeringsavtaler: Kan være ulovlig økonomisk støtte

Er 200.000 kroner i året for å drive parkering på Værste markedspris? Ville en privat aktør ha inngått samme avtale som kommunen gjorde i 2005? Hvis svarene er nei, kan det være avtalene rammes av reglene om ulovlig støtte fra det offentlige, mener professor.