Kommunen har tapt minst 23 millioner på å drive Værste-parkering

Fredrikstad kommune har gått minst 23 millioner kroner i minus på driften av parkering på store deler av Værste-området. Nå er det inngått ny avtale.