Kommuneadvokaten advarte kraftig mot parkeringsavtale, det fikk ikke politikerne vite

Kommuneadvokaten kom med sterke advarsler mot deler av parkeringsavtalen Fredrikstad inngikk på Værste. Hans motforestillinger ble ikke lagt ved saken til bystyret.