Avslo 200 søknader om HC-kort i fjor – i år blir det enda strengere

Artikkelen er over 3 år gammel

Bare denne uken har rundt 15 søknader om parkeringskort for mennesker med nedsatt funksjonsevne blitt avslått.