Inntektssvikt på parkering – at disse forsvant er noe av årsaken

Kommunen har hittil i år hatt en svikt i parkeringsinntektene på fire millioner kroner i forhold til budsjettet. At plassene på Dampskipsbrygga forsvant, er trolig en god del av årsaken.