P-sjefen satset litt mer på prat fremfor bøter i fjor: Skrev ut 1.500 færre bøter

Parkerte du ulovlig i fjor og ble møtt av vennlig veiledning fremfor saftig bot? Du er ikke alene. Kommunens satsing på litt mer prat fremfor mye mer bot førte til at inntektene fra bøter sank med over én million kroner i fjor.