Saken startet i Fredrikstad tingrett cirka klokken 09.40, etter først å ha blitt forsinket i 40 minutter. Fredrikstad-mannen (35) er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn. Nå sitter han tiltalt for nye overgrep mot tre barn.

Det mest alvorlige punktet i tiltalen er gjentatte overgrep mot sitt eget stebarn. Overgrepene skal ha skjedd over en treårsperiode frem til mannen ble pågrepet og fengslet i november 2014.

Rettssaken startet med at aktor Leif Morten Eide gikk gjennom tiltalepunktene. Den 35 år gamle mannen nektet straffeskyld for alle de fem tiltalepunktene som dreide seg om overgrep mot mindreårige.

Mandag skulle gå med til å gjennomgå dommeravhørene til de påståtte fornærmede i saken, men en time etter at rettssaken kom i gang ble det besluttet at hele saken skulle gå for lukkede dører. Årsaken er blant annet at det kommer opplysninger av svært nærgående karakter om unge fornærmede. Også de andre bistandsadvokatene og aktor støttet bistandsadvokat Tone Monclairs begjæring.

Erkjente ikke straffskyld

Overgrepene mot stedatteren skal ifølge tiltalen ha skjedd både i Fredrikstad og på adresser andre steder i landet.

Påtalemakten har varslet påstand om forvaring, og viser til at mannen tidligere er dømt for lignende forhold.

Stebarnet var i barnehagealder da de første overgrepene skjedde, som er av svært alvorlig karakter. Blant annet skal barnet ha blitt bundet fast med hendene på ryggen med et belte, heter det i tiltalen.

Flere forhold

Mannen er også tiltalt for forsøk på seksuell omgang mot en gutt som da var 12 år gammel. Overgrepet ble ikke fullbyrdet da barnet gjorde sterk motstand og klarte å vri seg unna.

Han er også tiltalt for overgrep mot et tredje barn, som var under ti år. Dette skal ha skjedd gjentatte ganger over en periode på ett år.

Det er satt av elleve dager til saken. Mer enn 30 vitner skal forklare seg i saken. Mannen er også tiltalt for trygdebedrageri. Han erkjenner straffskyld for dette tiltalepunktet.