Kvinnen ble anmeldt av barnevernet først i 2014 etter at en av sønnene hennes forklarte til sin fostermor at han hadde blitt seksuelt misbrukt som barn.

Gjentatte overgrep

Av dommen går det frem at kvinnen skal ha utnyttet sin ene sønn i forbindelse med en sexlek. Hun skal også ha bedt sin andre sønn bruke sexleketøy på henne. Noe han også gjorde. Sønnene har forklart at det seksuelle misbruket skjedde gjentatte ganger. Dette finner også retten bevist over enhver rimelig tvil.

Moren skal også ha sagt at sønnene ikke skulle fortelle noen om det som hadde skjedd. Fordi dette var «sønnene og morens lille hemmelighet», heter det i dommen fra Fredrikstad tingrett.

Kvinnen var også i besittelse av bilder og filmer med seksuelt innhold av barn. I tillegg skal politiet ha funnet en video hvor kvinnen har sex med en hund.

Mener hun ble påvirket av en mann

Kvinnen har forklart i retten at hun skal ha blitt påvirket av en mann som hun hadde kontakt med over telefon. Hun hevder at mannen skal ha vært truende og gitt beskjed om hva hun skulle gjøre med sønnene. En av sønnene bekrefter at moren hadde kontakt med en person over telefon mens overgrepene skjedde. Tingretten kan ikke se at det har særlig betydning for skyldspørsmålet og straffeutmålingen at hun ble instruert av en annen person.

Får strafferabatt

– Av allmennpreventive grunner må det reageres strengt mot slike overgrep. Det er stor sjanse for at barn som utsettes for seksuelle overgrep får store skadevirkning, heter det i dommen.

Kvinnen i femtiårene domfelles for forsettlig seksuell omgang med slektninger i nedstigende linje etter straffelovens § 197. Tingretten mente at utgangspunktet for straffen burde være fengsel i ca. tre år.

Kvinnen får strafferabatt på 15 prosent på grunn av at saken har hatt lang liggetid hos politiet. Kvinnen fikk i alt ytterligere 35 prosent strafferabatt for å ha tilstått og erkjent straffskyld for det seksuelle misbruket av sønnene.

Det legges også vekt på at kvinnen har flere medisinske diagnoser og får oppfølging i helsevesenet. Nå er kvinnen dømt til to års fengsel. I tillegg er hun dømt til å betale 80.000 i erstatning til hver av sønnene sine.