Startskudd for nasjonalt senter på Værste: Samler Forsknings-Norge til storsatsing på miljødata

Fredrikstad har fått et nytt forskningssenter i toppklasse. Fylkesordfører Ole Haabeth og ordfører Jon-Ivar Nygård åpnet NorEnviro, Østfoldforsknings nasjonale senter for lagring og deling av miljø- og ressursdata.