«Vi synes det er veldig trist at flere rullestolbrukere de siste ukene har opplevd å bli nektet inngang på bussene våre i Nedre Glomma. Vi synes også det er trist at det skjer i en periode hvor både Østfold fylkeskommune og statens vegvesen bruker betydelige midler på bussmateriell og holdeplasser for å sikre at nettopp rullestolbrukere og andre som har spesielle behov for tilrettelegging kan bruke tilbudet vårt.» åpner brevet fra markedssjefen med.

Les også: Bøllete bussjåfører

Både Nettbuss, som kjører de lokale bussrutene i Fredrikstad på oppdrag fra Østfold Kollektivtrafikk, og Østfold Kollektivtrafikk selv, har vært i hardt vær etter at flere episoder med rullestolbrukere som har blitt nektet adgang på bussene, har kommet frem.

Les også: Sjåføren likte ikke elektriske rullestoler

Markedssjefen skriver at Østfold Kollektivtrafikk ikke har mottatt skriftlige klager, og heller ikke muntlige henvendelser som er registrert som avvik på kundesenteret, men at de har blitt godt kjent med sakene gjennom f-b.no.

Har avklart med Borge skole

«Sakene som har fremkommet gjennom FB den siste uken har vi imidlertid umiddelbart tatt opp både skriftlig og muntlig med Nettbuss, som igjen har tatt dette opp med sjåførene det gjelder og samtidig informert samtlige sjåfører om hvilke retningslinjer som gjelder for rullestolbrukere på bussen. Saken ble også tatt opp i møte med avdelingslederne i Nettbuss i møte onsdag 9. oktober, hvor det blant annet er enighet om å gjennomføre opplæringsprogrammet i universell utforming på nytt for alle sjåfører.» heter det videre i brevet.

Les også: Ingen i busselskapet har svart på brevet fra Jon Sander (12)

Gaulen skriver videre at Østfold kollektivtrafikk og Borge skole har blitt enige om å avklare transportbehov for elever med spesielle behov på forhånd, etter episoden hvor Linnea Sjøberg og Henrik Leren (begge ti år) ble nektet å være med på bussen, hvor et alternativ kan være å se på muligheten for alternativ transport.

Videre opplyser markedssjefen at Østfold Kollektivtrafikk vil gi informasjon på egne nettsider om hvilke tiltak som har blitt iverksatt de siste dagene, for at slike episoder skal unngås i fremtiden.

Du kan lese hele leserbrevet fra markedssjefen i morgendagens avis.