I sitt siste møte før sommerferien fulgte fylkestinget vedtakene fra Østfold og Akershus og vendte tommelen ned for en region som vil strekke seg fra Kornsjø til Hallingskarvet, skriver Kommunal Rapport.

Mot stortingsflertallet

8. juni vedtok flertallet på Stortinget med stemmene fra Høyre, Venstre, Frp og KrF å slå sammen de tre fylkene en region Viken.

De samme partiene stemte for regionen i Buskerud fylkesting, men her fikk Ap, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne flertall som et vedtak der det heter:

«Buskerud fylkesting anker beslutningen om tvangssammenslåingen av Buskerud, Østfold og Akershus».

Ber om reversering

Dette vedtaket betyr at fylkestinget ber en eventuell ny regjering og et nytt stortingsflertall etter valget om å omgjøre sammenslåingen.

Dette har for øvrig både Ap, SV og Sp sagt de vil gjøre, dersom kommuner og fylkeskommuner ber om det.

Ikke oppfylt

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap), sier til Kommunal Rapport at forutsetningene for at Buskerud fylkesting tidligere har gått inn for Viken ikke lenger er til stede.

– Vi forutsatte overføring av oppgaver og myndighet til det nye regionen, og at endringer i regionstruktur bør være basert på frivillighet, sier han.