Har ikke råd til gang- og sykkelvei til Hvaler

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesrådmann Anne Skau har ikke satt av penger til gang- og sykkelvei fra Kråkerøy til Hvalertunnelen i 2018–2021 i sitt forslag til handlingsplan. Samferdselssjef Jostein Haug opplyser at sykkelveier for arbeidsreiser og sikre sykkelveier ved skoler har første prioritet.