Velferdssamfunnet og pensjonssaken ble mye debattert på LO-kongressen i går. Blant de som tok ordet var Bjørg Valle i LO Østfold:
– Den norske velferdsstaten er truet, og LO må jobbe for å forsterke offentlig sektor, sa Valle fra talerstolen.
Hun er en av 23 delegater fra Østfold på kongressen. Hun brukte saken om den 76 år gamle Borge-kvinnen som ikke fikk sykehjemsplass som konkret eksempel. FB omtalte saken i slutten av april.
– Inntaksteamet for omsorgstjenesten kunne ikke kvalifisere damen til et lengre opphold på sykehjemmet, selv om hun var syk. Men etter omtalen i media fikk hun plass.
– Dette er ikke noe enkeltstående tilfelle. Slikt skjer over hele landet. Det er en uverdig situasjon for eldre og syke mennesker, fortvilet situasjon for pårørende og en uholdbar og vanskelig arbeidssituasjon for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten! sa Valle med et klart ønske om å få synspunktene med i velferdsmanifestasjonen.
Valle sa videre:
– Det må jobbes mot den stadig økende offentlige fattigdommen som svekker våre velferdsordninger. En svekket offentlig sektor gir utsalg i menneskers hverdag.