Yacht til 1,5 milliarder vekket oppsikt i Oslofjorden

– Han har litt penger han som eier den.