Går til rettssak etter veibygging - krever erstatning for store setningsskader på Ørebekk

Sigmund Andersen går til rettssak og krever erstatning for betydelige skader han mener veibyggingen på Seut har påført eiendommene hans.