Det ble vedtatt på partiets nominasjonsmøte tirsdag kveld.

Vant overlegent

Truls Velgaard vant nominasjonen i Fredrikstad Høyre med overveldende flertall. Einar Bratteng stilte som motkandidat, og utfallet av stemmegivningen ble 55 stemmer til Velgaard, fem til Bratteng og en blank stemme. Dette var i overensstemmelse med nominasjonskomiteens innstilling, som har gjort en svært omfattende og grundig jobb, forteller nestleder i Fredrikstad Høyre, Arne Sekkelsten.

– Fredrikstad Høyre er svært tilfreds med å ha fått en ordførerkandidat med bred støtte i partiet, og ser nå frem til å jobbe aktivt med programarbeidet og øvrige kandidater. Det jobbes nå aktivt og målrettet i hele organisasjonen for å få til et politisk skifte, legger han til.

Lang karriere i mediebransjen

Velgaard har siden 2015 vært gruppeleder i Høyre. Han har lang bakgrunn fra mediebransjen, og startet karrieren sin som journalist og redaktør i Fredriksstad Blad. Senere var han sentral i Orkla Media, før han ble daglig leder i Edda Media. Etter noen år her ble han hentet inn til konsernledelsen i det britiske mediekonsernet Mecom. I jobben som direktør pendlet han mellom Fredrikstad og konsernets virksomhet i Nederland, før han i 2013 tok over styreledervervet i Stiftelsen Litteraturhuset Fredrikstad etter Frode Rekve.

Siden det har han engasjert seg i politikken og hatt flere styreverv. Han sitter i dag blant annet som styremedlem i Helse Sør-Øst RHF.