Entreprenør Roar Steen Edvardsen etterlyser ny vei til E6: Bedrifter med i alt 360 ansatte sa nei til Øra

Reagerer på dårlig veiforbindelse: Entreprenør Roar Steen Edvardsen opplyser at bedrifter sier nei til å flytte til Øra på grunn av dårlig tilknytning til E6. (Arkivfoto: Jan Erik Skau)

Reagerer på dårlig veiforbindelse: Entreprenør Roar Steen Edvardsen opplyser at bedrifter sier nei til å flytte til Øra på grunn av dårlig tilknytning til E6. (Arkivfoto: Jan Erik Skau)

Artikkelen er over 2 år gammel

Entreprenør Roar Steen Edvardsen ber politikerne engasjere seg for å få en bedre vei fra Øra til E6. Han har fått henvendelser fra to bedrifter, med i alt 360 ansatte, som sier nei til Øra på grunn av for dårlig forbindelse til E6.

DEL

Edvardsen stusser over at Fredrikstad-politikerne nå vil bruke nærmere 40 millioner kroner til forskjønnelse på Dampskipsbrygga.

– Bruk heller pengene på å tilrettelegge for flere arbeidsplasser på Øra. Havneveien til E6 har vært etterlyst i mange år. De 40 millionene kunne ha vært en god startkapital, sier han til Fredriksstad Blad.

 – Bedrifter med 280 og 80 ansatte

Edvardsen forteller at det er to bedrifter som har tatt kontakt. De ønsker å etablere henholdsvis 280 og 80 arbeidsplasser i distriktet. Begge vurderte lokalisering på Øra, men har takket nei, med begrunnelsen at det er for dårlig forbindelse til E6. 

– Vi er nødt til å få en bedre vei til og fra E6. Riksvei 111 i Borge er ikke bygd for dagens trafikkmengde. Det viser også de tragiske ulykkene i vinter. Vi må snart få en ny vei direkte til E6 utenom boligbebyggelsen, sier Edvardsen til FB.

Ber politikerne prioritere havnevei: Entreprenør Roar Steen Edvardsen. (Arkivfoto:Trond Thorvaldsen)

Ber politikerne prioritere havnevei: Entreprenør Roar Steen Edvardsen. (Arkivfoto:Trond Thorvaldsen)

– Vet du hvor de to bedriftene skal etablere seg i stedet?

– Nei, jeg vet ikke, men det blir nærmere E6. Kanskje de slår seg ned i Sarpsborg, sier Edvardsen.

Håper å kunne endre akseltrykksregler

Entreprenøren reagerer også på begrensningene for akseltrykk på Øra, som gjør det vanskeligere å frakte gods. Ofte må tung last fordeles på flere kjøretøy, for å holde vekten nede. Han håper det er mulig å få gjort noe med disse reglene, som også kan hindre etableringer.

Næringssjef Helge Hasvold i Fredrikstad kommune er ikke kjent med at to bedrifter ønsker å etablere seg i Fredrikstad, og at de har sagt nei på grunn av dårlig veiforbindelse til E6.

– Men vi har lenge ønsket oss en bedre vei fra til Øra til E6. Dette er noe vi jobber med og ønsker å få lagt inn i kommunens planer, sier Hasvold.

– Havneveien er ikke satt opp i Bypakken for Nedre Glomma og ikke i nasjonal transportplan, hvordan skal dere få penger til denne veien?

– Statlige myndigheter vil satse på Borg havn og har planlagt å bruke rundt en milliard kroner til å utbedre farleden. Dette gir muligheter. Staten må følge opp med penger til en bedre forbindelse fra Øra til E6. Vi vil knytte havneveien opp mot investeringene i farleden, sier han.

– Ingen planer om opprustet vei til Solli

Hasvold kjenner godt til begrensningene for akseltrykk i Øraveien.

– Dette skal kommunen se nærmere på. Etter det jeg forstår er det ikke samme behov for disse akseltrykksreglene i dag, sier han.

– Kan en ny bru over Glomma fra Torp til Omberg, med en opprusting av veien til Solli, bli den nye forbindelsen fra Øra til E6?

– Det finnes ingen planer om en større opprusting av veien fra Rolvsøy til Solli. Etter vår mening bør tungtrafikken ledes fra Øra til E6 på en ny havnevei, sier Hasvold, som vil se nærmere på plasseringen som en del av kommuneplanarbeidet. 

Artikkeltags