Kvitebjørn Bio-El er storleverandør til fjernvarme: Frevars ukjente nabobedrift får råvarene fra England

Har du lagt merke til at forbrenningsanlegget på Øra har to høye piper? Kvitebjørn Bio-El ligger vegg i vegg med Frevar og produserer fjernvarme, industridamp og strøm fra brennbart avfall fra Storbritannia.