Nå får de trolig to millioner kroner for å løfte naturperlen på Øra

NÅ KOMMER DET TROLIG PENGER TIL TILTAK: Dette er blant aktørene som samarbeider om et løft i Øra naturreservat, som nå trolig får to millioner fylkeskommunale kroner: Fredrik Ellefsen, leder av Gudeberg lokalsamfunn (fra venstre), Gunnar Bjar, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Østfold, Atle Haga, fylkesbiolog, Line Hansen Alsaker, naturforvalter i kommunen, Lars Ole Klavestad, landskapsarkitekt, Elin Rustad, miljøsjef på Frevar og representant for industrien på Øra, og Tommy Fredriksen, sekretær i Østfold Ornitologiske forening.

NÅ KOMMER DET TROLIG PENGER TIL TILTAK: Dette er blant aktørene som samarbeider om et løft i Øra naturreservat, som nå trolig får to millioner fylkeskommunale kroner: Fredrik Ellefsen, leder av Gudeberg lokalsamfunn (fra venstre), Gunnar Bjar, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Østfold, Atle Haga, fylkesbiolog, Line Hansen Alsaker, naturforvalter i kommunen, Lars Ole Klavestad, landskapsarkitekt, Elin Rustad, miljøsjef på Frevar og representant for industrien på Øra, og Tommy Fredriksen, sekretær i Østfold Ornitologiske forening. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Planene om å løfte naturreservatet på Øra har høy prioritet hos fylkeskommunen. Nå anbefaler nærings- og kulturkomitéleder Andreas Lervik (Ap) politikerkollegene å bevilge to millioner kroner til løftet.

DEL

Parkering i Gansrødbukta skal etableres. Stien mellom parkeringsplassen og Øraspissen skal utbedres, Dammer, kunstige øyer og sitteplasser for fuglelivet skal etableres – sammen med rasteplasser med gapahuk, benker og informasjonstavler. Fugletårnet skal rustes opp og bli tilgjengelig for bevegelseshemmede. Det skal tilrettelegges for fritidsfiske i kanalen. Det skal settes opp sanitæranlegg og tilrettelegges for besøk og informasjon på ornitologenes klubbhus.

Det er noen av planene en rekke lokale og regionale krefter har for det snart 40 år naturreservatet, deriblant fylkeskommunen selv.

Som Fredriksstad Blad skrev for noen uker siden, har Gudeberg lokalsamfunnsutvalg, Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Øra-industrien og Østfold ornitologiske forening gått sammen om å oppgradere naturområdene som ligger side om side med bedriftene på Øra.

Halvparten av kostnadene

Nå får de trolig to millioner fylkeskommunale kroner til arbeidet, dersom politikerflertallet følger anbefalingen fra fylkesrådmannen og nærings- og kulturkomitéleder Andreas Lervik (Ap).

SLIK KAN DET BLI: Denne ilustrajonen viser hvordan det skal tilrettelegges langs spissen av Øra mot kanalen.

SLIK KAN DET BLI: Denne ilustrajonen viser hvordan det skal tilrettelegges langs spissen av Øra mot kanalen.

To millioner kroner er omtrent halvparten av det foreløpige budsjettet på tiltakene. Betingelsen for å få pengene, mener Lervik og fylkesrådmannen, må være at Fredrikstad kommune bidrar med én million kroner, samtidig som andre samarbeidspartnere bidrar med samme sum. I saksfremlegget fremgår det at fylkesrådmannen tenker på fylkesmannen, Borg Havn og Frevar når det henvises til andre samarbeidspartnerne.

Det er i anledning reservatets 40-årsjubileum neste år, at de ovennevnte aktørene har startet samarbeid for å tilrettelegge, bevare og reetablere i området på Øraspissen og langs Gansrødbukta. I saksfremlegget fremgår det at de fleste tiltakene skal være ferdige til 40-årsdagen for etableringen av Øra naturreservat, som er lørdag 28. september 2019.

Ser for seg yrende liv på Øra

«Fredrikstad var i 1979 en foregangskommune i å verne et internasjonalt viktig våtmarksområde. Nå, 40 år etter, kan kommunen igjen bli en foregangskommune, og denne gang i å vise frem de kvaliteter et stort verneområde har», skriver fylkesrådmannen i sine vurderinger på.

Der legges det ikke skjul på at fylkesrådmannen – i dette tilfellet fylkesbiolog Atle Haga – ser for seg et yrende liv på Øra etter at tiltakene er gjennomført.

«Fylkesrådmannen ser for seg at Øra i fremtiden blir et yndet utfartssted for befolkningen til fots, på sykkel, med barnevogner, med rullestol med mer. Skoleklasser og barnehager vil kunne ta Øra i bruk for å lære mer om natur og næringsliv», skriver fylkesrådmannen i sine vurderinger.

I saksfremlegget fremgår det for øvrig at Gro Harlem Brundtland, som var miljøvernminister da Øra ble fredet for 40 år siden, allerede er invitert til den store jubileumsmarkeringen neste år.

Nærings- og kulturkomiteen får saken på bordet 17. oktober.

Artikkeltags