Gå til sidens hovedinnhold

Sa nei til å styrke oppvekst med tre millioner kroner

Artikkelen er over 3 år gammel

Opposisjonen ville ta tre millioner kroner fra kommunens overskudd for å bøte på minuset i oppvekstseksjonen. Forslaget ble nedstemt.

Onsdag ettermiddag ble det avholdt et ekstraordinært møte i oppvekstutvalget.

Årsaken er den dystre prognosen som Seksjon for Utdanning og oppvekst ligger an til i 2017:

Underskuddet kan bli mellom 12,5 og 19,5 millioner kroner dersom det ikke settes inn tiltak.

Administrasjonen har derfor lagt frem en innsparingspakke på 17,7 millioner kroner som politikerne onsdag fikk til behandling.

– Blåser opp driften

– Det er aldri morsomt å kutte så mye innen lovpålagte tjenester, kommenterte Frps Anita Vik før hun fremmet et forslag på vegne av eget parti, KrF og Høyre.

Det gikk blant annet ut på å ta tre millioner kroner fra kommunens årsregnskap til oppvekstseksjonen.

Som utvalgsleder Siri Martinsen (Ap) foreslo i sin innstilling, ville heller ikke opposisjonen ta 500.000 kroner fra ekstra ressurser til barnehager i røde soner. Det lå inne i rådmannens sparepott. Den samlede summen for innsparinger ble dermed 14,2 fra opposisjonens side.

Men de rødgrønne ville ikke gå med på å flytte de tre millionene fra kommunens totale overskudd fra 2016, så forslaget ble nedstemt.

Det fikk Ap & co. praktisk talt støtte ifra rådmannen:

– Det er vanskelig å bruke overskudd til ordinær drift. Dette er engangsmidler som ikke er der etter 31.12. Å ta av overskuddet betyr å blåse opp driften, fremholdt kommunalsjef Arne Rekdal Olsen.

Krevende og trist

Det er dermed klart at Seksjon for Oppvekst og utdanning nå må gjennom omfattende innsparingstiltak. Noen av konsekvensene blir vakante stillinger og at det ikke blir en ny åpen barnehage.

– Dette er beklagelig, sa KrFs Lino Lubiana.

– Det er krevende å ta inn 17 millioner, det vil helt klart presse rammene.

Høyres Jorulf Laabak fulgte opp:

– Det er trist. Det er ekstra sårt å være med på å vedta innstramminger når vi vet at det er barn og elever som trenger ekstra ressurser. Dette er svært alvorlig for den enkelte som rammes. 17 millioner kroner er ikke en liten sum selv om den totale rammen i seksjonen er stor.

– Ap bagatelliserer

Arbeiderpartiets Terese Troy Prebensen hadde nemlig like før tatt til orde for at innsparingstiltakene på 17 millioner ikke var så mye i et budsjett på totalt 1,8 milliarder kroner.

– Når den negative prognosen ligger mellom 12 og 19 millioner, treffer man ganske greit. Det er samme tendens i de andre store kommunene, mente hun.

– Vi har enormt mange tjenester, og det er vanskelig å treffe på krona. Og vi fjerner ingen tilbud; vi utsetter ting som ikke er igangsatt. Dette er ikke gledelig, men jeg vil likevel rose rådmannen får en liste med innsparinger vi tross alt kan leve med.

Anita Vik protesterte og mente at de vedtatte tiltakene vil ramme brukerne:

– Jeg synes Ap bagatelliserer. Bare se på de 300.000 kronene som skal spares i PPT. Det vil bli lengre saksbehandling i en etat hvor det er køer fra før. Det rammer enkeltbrukere, barn som kanskje trenger vedtak om spesialundervisning, påpekte Frp-politikeren.

PS: Administrasjonen håper på en tilbakebetaling på 7,5 millioner kroner fra det statlige barnevernet for en kostbar akuttplassering. Det er kalkulert inn i innsparingstiltakene, som dermed blir på drøye ti millioner kroner.

Kommentarer til denne saken