Opphever passasjertaket på Moss Lufthavn Rygge

Med de nye begrensningene kan omlag 1,5 millioner reisende komme til og fra flyplassen på Rygge i året.

Med de nye begrensningene kan omlag 1,5 millioner reisende komme til og fra flyplassen på Rygge i året.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Regjeringen opphever passasjertaket på Moss Lufthavn Rygge. De nye begrensningene kan gi flyplassen tre ganger så mange reisende som de har tillatelse til idag.

DEL

Dagens passasjertak på 774.000 reisende i året oppheves. I stedet gis det en begrensning på 15.000 flyvninger på flyplassen i året, noe som trolig vil tilsvare 1,5 millioner passasjerer. Det innebærer litt over 40 flyvninger om dagen.
- Endringen av trafikktaket, fra passasjerer til flybevegelser, vil medføre at det årlige passasjertallet kan økes til om lag det dobbelte av det gjeldende passasjertaket på 774 000, og til om lag det tredobbelte av de anslagsvis 500 000 passasjerene som årlig reiser fra lufthavnen, sier Erik Lahnstein (Sp) i Samferdselsdepartementet i en pressemelding.
- Vi legger med dette vedtaket til rette for at folk og næringsliv i Østfold-regionen kan få et mer omfattende flytilbud, med kortere reisetid til nasjonale og utenlandske reisemål, sier statssekretæren.

LES OGSÅ: Ny vei til flyplassen

Før dagens avgjørelse i Regjeringen, hadde flyplassen trodd begrensningen på antall flyvninger ville ende på 21.000, slik søknaden fra konsesjonshaveren - Forsvaret - ba om.
Grunnen til at dette antallet ikke er nådd, er hensynet til Gardermoen og Avinors virksomhet der.
- For å unngå et svekket flytilbud på lufthavnene til Avinor, mener regjeringen at Forsvaret ikke kan få medhold i søknaden om å sette trafikktaket på 21 000 kommersielle flybevegelser i året. Med dagens driftskonsept ville dette gå vesentlig ut over det opprinnelige taket på 774.000 passasjerer. Den valgte løsningen er dermed et kompromiss, der vi gir Rygge rom for en kraftig vekst sammenliknet med dagens aktivitet, samtidig som vi setter en klar grense for hvor stor lufthavnen kan bli, sier Lahnstein.
Han antyder videre at flyplassen trolig kan leve godt med mindre flybevegelser enn de søkte om:
- Ved konsesjonstildelingen i 2004 forelå det støyberegninger som var basert på om lag 20 000 flybevegelser i året. Regjeringen mener at større fly nå gjør det mulig å transportere vesentlig flere passasjerer med færre flybevegelser enn opprinnelig antatt, og uten at dette medfører uakseptable støybelastninger, sier Lahnstein.

Følg saken videre i morgendagens Fredriksstad Blad!

Artikkeltags