– m: 41424657
Årsmøtet i LO Fredrikstad er i Folkets Hus tirsdag 8. april, og Tore Leif Gundersen, kjent hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Fredrikstad gleder seg.
Gundersen har sagt ja til å fronte moderorganisasjonen i tiden fremover. Ingen motkandidater har meldt seg, slik det ofte er i forhold til lederposisjoner i lag og foreninger.
– Det er ikke som før da folk følte ansvar for fellesskapet, sier Gundersen.
– De som er aktive i LO i dag, er også sentrale i sine særforbundet.
Dermed blir belastningen for stor hvis man skal ta på seg flere verv.

– Skal kjøre debatter

Men Tore Leif Gundersen tar gjerne på seg utfordringen., og skal kombinere den nye lederoppgaven med å fortsette som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet.
– LO kan som paraplyorganisasjon ivareta helheten. Vi skal synliggjøre fagbevegelsen gjennom besøk hos klubbene ute på bedriftene. Vi kan også kjøre debatter, for eksempel om nedlegging av bedrifter, sier Gundersen, og summerer:
– Opp med vimpær'n!
Han har adoptert slagordet til nestleder Bjørg Valle, LOs sjefsorganisator når det gjelder 1. mai-togene.
Både Valle og Gerd Nordaas tar gjenvalg som henholdsvis nestleder og kasserer i LO Fredrikstad. En fjerde person som er klar, er Vibece Lundestad, sekretær.

– Vil samle venstresiden

Tore Leif Gundersen lar det skinne gjennom at han har stilt krav om å få med seg personer som Valle og Nordaas i det nye styret.
Sammen med styreveteranene er han rustet til å lage handlingsplan, markedsføre fagbevegelsen og tenke neste kommunevalg.
– Vi har en idé om å samle venstresiden i Fredrikstad på en felles verdiplattform, forteller Gundersen.
– Derfor er ikke bare Arbeiderpartiet, men også SV og Senterpartiet invitert til årsmøtet neste uke.
– Det er den spede begynnelse, innskyter Bjørg Valle.
– Vi har startet en prosess som skal bli grunnlaget for kommunevalget i 2011, konkluderer den kommende LO-lederen.

Ilddåp 1. mai

Hvis han blir valgt av årsmøtet, blir det ilddåp 1. mai. Da skal Sylvia Brustad være hovedtaler i Fredrikstad. Gundersen skal holde appellen.
– Men nå er det opp med vimpær'n!