Ja til nytt sykehjem på tomta til Onsøyheimen

Dagens utgave av Onsøyheimen

Dagens utgave av Onsøyheimen Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Arbeiderpartiets Arne Øren går inn for at det startes planlegging og prosjektering av et nytt sykehjem i Onsøy på eksisterende tomt til Onsøyheimen. Saken skal behandles i kommunens helse- og velferdsutvalg neste uke.

Det melder Arbeiderpartiet i en pressemelding onsdag formiddag.

– Det er gledelig at vi nå kan komme et skritt videre med å realisere tanken om et nytt sykehjem på Onsøyheimens tomt på Ørebekk, sier Arne Øren (A) i pressemeldingen.

Mulighetsstudie

Arbeiderpartiet viser til at det i Bystyret tidligere i år ble vedtatt at eksisterende Onsøyheimen ikke skulle rehabiliteres til et framtidig sykehjem på grunn av byggets beskaffenhet.

– Derimot ble det vedtatt å sette i gang en mulighetsstudie for Onsøyheimens tomt. Det er denne studien som nå konkluderer med et ja til prosjektering og bygging av et nytt sykehjem på samme sted, påpeker Øren i pressemeldingen.

I saken som rådmannen har utarbeidet, framgår det at det er Asas arkitektur som har gjort vurderingen av alternative løsninger på tomta.

Firmaet konkluderer med at tomta er egnet til å bygge et nytt sykehjem med 96 plasser. Det er også mulig å legge på en ekstra, tredje etasje på vestre/øvre fløy, slik at totalt antall plasser kan bli 120.

To korsformede bygg

Skissen til Asas arkitektur foreslår en løsning som innebærer sammenkobling av to korsformede bygg med felles sentral trappe- og heiskjerne. Hovedinngangen vil være vendt og på nivå mot Storveien.

– Om denne løsningen velges vil det ta et par år før rivning kan skje, konstaterer Arbeiderpartiet i sin pressemelding.

– Det må utarbeides rivningsplan og innhentes tillatelse, samt at kommunens nye vaskeri må ferdigstilles, slik at vaskeridriften i kjelleren på Onsøyheimen kan flyttes til nye lokaler.

Administrasjonen og Arne Øren, som leder helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune, anbefaler ikke å sette i gang midlertidig drift i den nyeste delen (16 plasser) av nåværende Onsøyheimen.

20 nye årsverk

– Igangsetting av drift vil kreve et omfattende forarbeid. Det må ansettes om lag 20 nye årsverk. Det må også kjøpes inn mye nytt utstyr fordi bygget er tømt for blant annet hvitevarer, kjøkkenutstyr og senger. Den årlige driftskostnaden er beregnet til cirka 19 millioner kroner, påpeker Øren i Aps pressemelding.

Det vises også til administrasjonen peker også på at disse plassene nå eventuelt bare bør brukes til korttids-/avlastningsplasser, og at seksjon Helse og Velferd ikke har handlingsrom til å finansiere en slik drift.

Rådmannens sak vil legges ut offentlig i løpet av onsdag 19. oktober.

Artikkeltags